doorGert-Jan de Blois

Communicatie

Dit is uitleg met oplossingen

doorGert-Jan de Blois

Digitale ingang (NC)

Dit is uitleg met oplossingen

doorGert-Jan de Blois

Droogloopsensor

Dit is uitleg met oplossingen

doorGert-Jan de Blois

Pompstatus

Dit is uitleg met oplossingen

doorGert-Jan de Blois

Systeemstatus

SYSTEEMSTATUS
GroenSpanning is aanwezig
Groen (knipperen)Pomp is standby vanwege:
– Pompschakelaar staat uit
– Herstartvertraging
– Tijdschakelklok
UITController is uit
Lees meer over systeemstatus…

De controller is in-bedrijf als de systeemstatus continue groen aangeeft. De minimale voedingsspanning van de controller is 12VDC. De voedingsspanning voor het starten van de pomp is vanaf 40VDC.

De pomp kan handmatig worden uitgeschakeld met de schakelaar onderaan de omvormer.

Als de systeemstatus groen knippert, kan met de PumpScanner App eenvoudig de reden worden uitgelezen. Klik hier voor storingszoeken via de Android App PumpScanner

Storingzoeken voeding

Bij het storingszoeken in de voedingsspanning dient rekening gehouden te worden dat zonne-panelen ook nog in schemerende toestand spanning opwekken.

Waarschuwing

Om veilig te kunnen werken wordt altijd een PV-disconnect toegepast waarmee de pompinstallatie spanningsloos kan worden gemaakt.

In onderstaande video wordt planmatig het testen van de voeding uitgelegd:

  • Spanningsmeting voor PV-diconnect
  • Spanningsmeting na PV-disconnect
  • Spanningsmeting op PV klemmen controller
doorGert-Jan de Blois

Check pompsysteem

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van online support.
Daarin beschrijven we de meest voorkomende meldingen/problemen. 
Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een supportverzoek indienen.

Check de status lampjes op de omvormer:

SYSTEEMSTATUS
GroenSpanning is aanwezig
Groen (knipperen)Pomp is standby vanwege:
– Pompschakelaar staat uit
– Herstartvertraging
– Tijdschakelklok
UITController is uit
Lees meer over systeemstatus…
POMPSTATUS
Groen (knipperen)Pomp draait:
– AAN >900 tpm
– 1x >1200 tpm
– 2x >1600 tpm
– 3x >2000 tpm
– 4x >2400 tpm
– 5x >2800 tpm
RoodPomperror, check met pumpscanner
Rood (knipperen)Te hoge temperatuur van controller
UITPomp is uit
Lees meer over pompstatus…
DROOGLOOPSENSOR
RoodSensor detecteert laag water
Rood (knipperen)Sensor heeft sinds de controller onder spanning staat een laagwatermelding gehad
UITVoldoende water
Lees meer over droogloopsensor…
DIGITALE INGANG (NC)
RoodIngang actief, pomp is geblokkeerd
UITGeen blokkade
Lees meer over digitale ingang…
COMMUNICATIE
BlauwCommunicatie via Bleutooth is actief
Blauw (knipperen)Systeem voert update uit
UITGeen communicatie
Lees meer over communicatie…
doorGert-Jan de Blois

FAQ – Directsolar of accu’s

In bijgaande FAQ wordt ingegaan op de veelgestelde vraag over het nut/noodzaak van toepassing van accu’s in pompsystemen op zonne-energie.

doorGert-Jan de Blois

Kennisbijeenkomst peilgestuurde drainage

Verslag in het eilandennieuws van 28 januari 2020 van de kennisbijeenkomst met 40 ondernemers over de praktijk, ontwikkelingen en kansen van peilgestuurde drainage in de landbouw.

doorGert-Jan de Blois

Genomineerd voor de Gouden Gieter

Onze inzending met de “Intelligente Peilgestuurde Drainage” is door Vakblad De Hovenier genomineerd in de categorie beste Product. De vakjury zal alle inzendingen beoordelen en tijdens de Vakbeurs Klimaat op donderdag 21 november in Houten.

Inzending:

Het waterbeheer in land- en tuinbouw is traditioneel gericht op het afvoeren van water. Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met droge perioden waarin de toevoer naast de afvoer van water belangrijk is.

In het kader van klimaatadaptatie hebben we een innovatief IoT-device ontwikkeld voor het op peil houden van de vochtvoorziening in de bodem. Deze slimme stuwconstructie wordt geplaatst in de centrale afvoerput van de drainage en regelt het vasthouden of afvoeren van water. Voor het toevoeren van water is een pompsysteem op zonne-energie geïmplementeerd waarmee een systeem schaalbaar is tot ca. 10 ha. Deze pomp kan worden begrensd tot de vergunningsvrije 10m3/uur bij gebruik van een grondwaterbron.

Kies in de strijd tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals droogte, wateroverlast en natuurbranden voor Intelligente Peilgestuurde Drainage. Daarmee wordt ook de noodzaak van arbeidsintensieve beregening, uitstoot van CO2 en optrekking van zoute kwel tot een minimum beperkt.

Intelligente Peilgestuurde Drainage van G.J. De Blois Watertechnologie

Klik hier voor alle 17 inzendingen in deze categorie

doorGert-Jan de Blois

Interview GO

Interview met periodiek GO van ondernemersvereniging van Goeree-Overflakkee