Landbouw

Innovatief peilbeheer voor de landbouw

Mobiele sub-irrigatiepomp op zonne-energie

Voldoende vocht bij de wortels van de gewassen vormt in de landbouw een belangrijke basis voor een goede gewasopbrengst. De laatste jaren hebben we echter steeds vaker te maken met lange perioden van droogte, en hevige kortdurende buien. In beide situaties, die soms zelfs gelijktijdig kunnen samenvallen, heeft het negatieve gevolgen voor de gewassen en de uiteindelijke gewasopbrengst.

Combinatie met van pomp op zonne-energie en peilregeling

Met onze peilregelunit voor in de stuwput van peilgestuurde drainage in combinatie met sub-irrigatie op zonne-energie kunnen we het landbouwperceel meer veerkracht geven om perioden van droogte te overbruggen, en de gevolgen van buien beter onder controle te houden. Daarnaast krijgen we meer grip én inzicht op het grondwaterpeil waardoor grondbewerkingen en bemesting nauwkeuriger kan worden afgestemd op de werkelijke situatie.

Irrigatiesysteem op zonne-energie

Het beregenen van landbouwgrond gebeurt in de meeste gevallen in de vorm van beregening waarvoor grote haspelsinstallaties worden gebruikt in combinatie met dieselpompen.

Naast het feit dat dit een arbeidsintensief proces is vanwege het verplaatsen, kost dit ook de nodige brandstof. Hierdoor wordt met het inzetten van beregenen vaak te lang gewacht is komen de gewassen in een droogte-stress-modus.

Een drainagestelsel is uitstekend geschikt te maken voor het toedienen van vocht aan de gewassen, zeker als het systeem al is omgebouwd naar een peilgestuurde drainage kan sub-irrigatie eenvoudig worden toegepast.

Oppervlaktewater met opvoerhoogte van 1m voor sub-irrigatie van 7mm/ha/dag Zonnepanelen en pomptype
210m3/dag voor 3 ha 3 / 900Wp en PS2-1800 C-SJ42-1
420m3/dag voor 6 ha 4 / 1.200Wp en PS2-1800 C-SJ42-1
700m3/dag voor 10 ha 16 / 4.800Wp en PS2-4000 C-SJ60-1
Grondwater met opvoerhoogte van 6m voor sub-irrigatie van 7mm/ha/dag Zonnepanelen en pomptype
210m3/dag voor 3 ha 6 / 1.800Wp en PS2-1800 C-SJ42-1
420m3/dag voor 6 ha 18 / 4.800Wp en PS2-4000 C-SJ60-1
700m3/dag voor 10 ha 40 / 16.000Wp en PS2-4000 C-SJ60-1

De pompcontroller is uitgevoerd als een geavanceerde MPPT (Maximum Power Point Track) omvormer met motorbeveiliging die toerental van pomp continu optimaliseert voor een maximale opbrengst. Een gekalibreerde zonnekracht sensor voorkomt overmatige slijtage van lagers door het beperken van het aantal starts tijdens schemertijd.

Afvoer van water via peilregelunit

Peilregelunit op voetbocht in regelput peilgestuurde drainage

Voor het regelbaar maken van het afvoerpeil hebben we een robuuste peilregelunit ontwikkeld die als een IoT-device eenvoudig wordt ingezet in centrale aansturing van peilgestuurde drainage. Extra sensoren zoals niveaus en of geleidbaarheid als indicatie voor het zoutgehalte kunnen direct op deze ultra-low-powerunit worden aangesloten.

De meetdata en stand van peilregelunit wordt gelogd en op een centrale server opgeslagen. Het afvoerpeil van de drainage kan eenvoudig op afstand worden geprogrammeerd, en eventueel tijdelijk worden aangepast aan de hand van verwachte omstandigheden.

“We zijn u graag van dienst voor het aanvragen van de fiscale regeling MIA/VAMIL”

Peilgestuurde drainage valt in: F 2340
Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage

Graag berekenen wij voor u geheel vrijblijvend de gemiddelde capaciteit per maand voor uw locatie over het hele kalenderjaar. Naast de standaardvariabelen zoals leidingcurve in combinatie met pompcurve komen daar bij toepassing van zonne-energie ook seizoen afhankelijke variabelen bij zoals het aantal zonuren en zonkracht, temperatuur en positionering van de panelen. Als basis voor de seizoen afhankelijke variabelen gebruiken we statistische weergegevens van de NASA van uw locatie. Gebruik het formulier achter onderstaande knop voor het invullen van uw uitgangspunten.

Gebruik deze functie ook voor het aanvragen van een complete offerte met zonnepanelen op montageframe, leidingwerk, (pomp)kabels, DC hoofdschakelaar gemonteerd met omvormer in afsluitbare installatiekast eventueel inclusief montage op locatie.

Webwinkel